UNICON 2020

พบกันเร็วๆ นี้

 

 

 

 

 

ผลงานไม่ได้มีไว้บนหิ้ง
ใช้ประโยชน์ได้จริง จากสิ่งที่คิด


ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ กล้าที่จะแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

    เวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาแสดงผลงานในระดับนานาชาติ เพื่อมอบทุนสนับสนุนผลงานพร้อมเกียรติบัตร ร่วมส่งผลงานได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
    ทุกผลงานที่น่าสนใจ อยู่ในเทรนด์และสอดคล้องกับธีมงานจะได้แสดงผลงานบนบอร์ดในรูปแบบโปสเตอร์

 • 40+

  มหาวิทยาลัย
 • 700+

  ผู้เข้าร่วมงาน
 • 50+

  ผลงานวิชาการ

ทำไมต้องเข้าร่วมงาน Unicon

โอกาสในการนำเสนอผลงานวิจัย

เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่
ได้นำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ
และผลงานวิจัยนั้นสามารถใช้ได้จริง
ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

พบเจอเครือข่ายภาคธุรกิจ

เปิดโอกาสให้นักศึกษานำผลงานทางวิชาการ
มาเผยแพร่และมารับฟังความคิดเห็น
จากเครือข่ายภาคธุรกิจ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

โอกาสในการได้รับทุนวิจัย

เปิดโอกาสให้นักศึกษาและงานวิจัย
ที่นำเสนอนั้นสามารถได้รับ
ทุนสนับสนุนงานวิจัยพร้อมเกียรติบัตรประกาศผลรางวัลการนำเสนอผลงาน

  รางวัลนำเสนอผลงานดีเด่น 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • Thailand's Floating House Project : Safe and Sustainable Living with Flooding (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
 • การใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง 360 องศา เพื่อการจัดการอาคาร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี)
 • Information Transfer Framework for Facility Management in BIM Projects (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  รางวัลชมเชย (ขวัญใจผู้เข้าชมงาน) 2 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 3,000 บาท
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประธานในพิธี

speaker

นวัตกรรมกับงานวิศวกรรมในยุค Digital transformation

ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

นายกสภาวิศวกร

Igniting young generation with inspiration

จุดประกายคนรุ่นใหม่ สร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษา

จุดประกายคนรุ่นใหม่ สร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษา ก้าวสู่โลกการทำงานจริง เตรียมตัวอย่างไรจะทำให้ถึงเป้าหมาย ใช้แรงบันดาลใจและความตั้งใจเป็นพลังขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ พบกับแนวทาง มุมมอง ข้อคิดจากประสบการณ์จริง จากรั้ววิศวกรรมสู่งานพิธีกรที่ทุกคนรู้จักในวันนี้

perspective

คุณสุวิกรม อัมระนันทน์ (เปอร์)
พิธีกร รายการ perspective

กำหนดการ

  08.30 - 09.30 น. พิธีเปิดงาน 2nd INNOCON 2019
 • นายโลเรนโซ กาลันตี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจำประเทศไทย
 • ตัวแทนจากกระทรวงคมนาคม
 • ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)
  09.30 - 10.30 น. การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
  10.00 - 10.30 น. พิธีเปิดงาน 1st UNICON 2019
 • ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คุณประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการ บริษัทโปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)
  10.30 - 11.00 น. การบรรยายพิเศษ โดยคุณปกรณ์ การุณวงษ์ (ตัวแทนจากยุววิศวกร วสท.)
  11.00 - 12.00 น. การบรรยายพิเศษ นวัตกรรมกับงานวิศวกรรมในยุค Digital transformation โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร
  12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 - 13.45 น. การนำเสนอผลงานบนเวที 5 ผลงาน
  13.45 - 14.00 น. เบรค 15 นาที
  14.00 - 15.00 น. การนำเสนอผลงานบนเวที 5 ผลงาน
  15.00 - 16.00 น. การบรรยายหัวข้อ Igniting young generation with inspiration โดยวิทยากร คุณเปอร์ สุวิกรม อัมระนันทน์
  16.00 - 16.30 น. คณะกรรมการตัดสิน ประกาศผล มอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตร